Protokoll från föreningsstämmor i ÄNT och ÄVF

Här finner du protokolen från föreningsstämmorna i ÄNT och ÄVF som hölls 28 april. Protokoll Styrelsen vill framföra sitt tack till alla medlemmar som via fullmakt, poströst eller på plats, bidrog till våra föreningars demokratiska beslutsprocess. Vänligen Styrelsen,

Kallelse till Älvsala Nya Båtklubbs ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening/Båtsektionen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för bildande av Älvsala Nya Båtklubb, söndag 2024-05-12 Kl 13 00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Du hittar kallelse, dagordning mm här

Extra föreningsstämma lördag 9 dec kl. 15:00

Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening håller extra föreningsstämma lördagen den 9 december 2023 kl. 15.00 i Värmdö Bygdegård. Avprickning från kl 14.30. Kallelse och möteshandlingar har stickats ut till medlemmarna via epost och brev. Detta finns oxå att finna här på hemsidan. Mötet behandlar viktiga frågor som berör våra föreningars och därmed medlemmars, framtid. […]

Vintervatten

Grundvattenpumpen i Liljevägens pumphus är f.n trasig och inlämnad på reparation, så för tillfället finns det endastvatten vid Renmossevägens pumphus där det oxå finns en tappkran påutsidan av huset. Vi jobbar på att ordna med tappställe vid pumphuset vid Bullandövägen. Vänligen, Vattenansvariga och Styrelsen

Avstängning av sommarvattnet vecka 43

Vattenansvariga meddelar att avstängning av sommarvattnet sker under v 43 med början måndag den 23/10. Vid frågor kontakta vatten@alvsala.se Vänligen Styrelsen

Ny boulmästare!

Den åttonde boulecupen gick som vanligt av stapeln i mitten av juli. Vädret var perfekt; 24 grader och en vind som svalkade skönt. 15 grannar kom och spelade kortleksboulen där man lottar vem som ska ingå i varje lag. För första gången kniper en kvinna förstaplatsen. Grattis Eva Karlsson Ålbäck! Vad som är roligt med […]

Lyslördag

Höstens lyslördag i hamnen äger rum 28 oktober 18:00. Hur går en lyslördag till? Alla boende kommer ner till vattnet med marschaller som man tänder längs strandlinjen i skymningen. Även våra grannar i Östra Älvsala är inbjudna att göra det från sin strand och det vore väl roligt om vi kunde få till många som […]