Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Trivselregler

Trivselregler

För att alla ska trivas i området och inte störa varandra gäller de regler, som finns i den så kallade Nya Gröna Boken. Nya Gröna Boken är beslutad av föreningsstämman, det vill säga av medlemmarna själva. Det innebär att alla ska följa det som står i den.

Du som hyr ut ditt hus måste informera dina hyresgäster om de trivselregler som gäller.

Det kommer snart en ny version av Nya Gröna Boken.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening