Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Mäklarinformation

Mäklarinformation

För dig som är fastighetsmäklare och ska sälja ett hus i Älvsala har vi samlat information här:

Vad ingår i våra föreningar?

Det finns flera föreningar i närområdet, så det är viktigt att du informerar om rätt förening i annonsen. Älvsala Nya Tomtägareförening omfattar fastigheter belägna på följande vägar: Bullandövägen 1-21, 2-22, Älvsalavägen 1- 37, 40-42, Klubbvägen 3-5, Spireavägen, Olivvägen, Liljevägen, Ormbunksvägen, Nejlikevägen, Renmossevägen, Murgrönsvägen, Muskotvägen, Björksalavägen 1-17, 2-22, samt Krokusvägen.

Älvsala Vägförening omfattar alla fastigheter i Älvsala GA:2.

Medlem i flera föreningar

Den som köper ett hus i området blir inte bara fastighetsägare utan också medlem i tre olika föreningar, Älvsala Nya Tomtägareförening, Älvsala Vägförening, och Bullandövägens samfällighetsförening (egen styrelse). Det är bra om det tydliggörs redan i annonsen, och att aktuella avgifter redovisas till köparen. De finns att läsa under Avgifter.

Fördelning av avgifter

Det är viktigt att du som mäklare hjälper till att fördela avgifterna i samband med likvidavräkningen vid tillträdet. Föreningen kan inte fördela ut fakturorna på olika personer. Kolla gärna även att säljaren inte har obetalda avgifter till föreningen.

Förväntningar på medlemmarna

Alla medlemmar förväntas delta på föreningens städdagar och föreningsstämmor, samt följa föreningens trivselregler. Där ingår att oavsett om man har egen brunn spara på vårt gemensamma grundvatten så att vi undviker saltinträngning. Det är inte tillåtet att vattna trädgårdar, tvätta bilar eller fylla pooler eller badtunnor med vårt gemensamma vatten. Kommunalt VA är på väg men ännu några år bort.

Alla former av frivilligt engagemang uppmuntras, och valberedningen tar gärna emot tips på intresserade framtida styrelsemedlemmar.

Båtplatser

Älvsala Nya Tomtägareförenings Båtsektion förvaltar hamnen med cirka 170 båtplatser. Det finns en brygga inne i Pottan och flera bryggor längre ut i Älvsalaviken. Det pågår ett arbete för att förse alla bryggorna med Y-bommar, men det kommer att ta några år innan det är klart.

Båtplatssystemet är under omstrukturering. Den information som finns här avser det nya systemet och införs nu gradvis från 1 november 2021 till 1 april 2022.

Till många fastigheter hör ett medlemskap i Båtsektionen och många har även ett båtplatsavtal, vilket är ett hyresavtal. Följaktligen är det inte så att säljaren äger båtplatsen. Ingen har rätt att ta extra betalt för båtplatsen.

Om köparen önskar överta medlemskapet så går det bra. Då behöver köparen bara meddela Båtsektionen inom sex månader. Köparen har då möjlighet att teckna ett båtplatsavtal för en båtplats som passar den båt som köparen har. Tillgång på plats måste stämmas av med Båtsektionen i god tid.

Om köparen inte har båt kan hen ändå behålla medlemskapet mot en årlig avgift på 100 kr.

Om det inte finns ett medlemskap till fastigheten kan köparen bli medlem i Båtsektionen mot en inträdesavgift på 6 000 kr och kan då teckna ett båtplatsavtal i mån av plats. Platstillgången är just nu god, särskilt för mindre båtar.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening