Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Mäklarinformation

Mäklarinformation

För dig som är fastighetsmäklare och ska sälja ett hus i Älvsala har vi samlat information här:

Vad ingår i våra föreningar?

Det finns flera föreningar i närområdet, så det är viktigt att du informerar om rätt förening i annonsen. Älvsala Nya Tomtägareförening omfattar fastigheter belägna på följande vägar: Björksalavägen 1-17, 2-22, Bullandövägen 1-21, 2-22, , Klubbvägen 3-5, Krokusvägen, Liljevägen, Murgrönsvägen, Muskotvägen, Nejlikevägen, Olivvägen, Ormbunksvägen, Renmossevägen, Spireavägen, , , , , , samt. Älvsalavägen 1-37, 40-42.

Älvsala Vägförening omfattar alla fastigheter i Älvsala GA:2.

Medlem i flera föreningar

Den som köper ett hus i området blir inte bara fastighetsägare utan också medlem i tre olika föreningar, Älvsala Nya Tomtägareförening, Älvsala Vägförening, och Bullandövägens samfällighetsförening (egen styrelse). Det är bra om det tydliggörs redan i annonsen, och att aktuella avgifter redovisas till köparen. De finns att läsa under Avgifter.

Fördelning av avgifter

Det är viktigt att du som mäklare hjälper till att fördela avgifterna i samband med likvidavräkningen vid tillträdet. Föreningen kan inte fördela ut fakturorna på olika personer. Kontrollera gärna även att säljaren inte har obetalda avgifter till föreningen.

Förväntningar på medlemmarna

Alla medlemmar förväntas delta på föreningsstämmor, samt följa föreningarnas trivselregler. Där ingår att, oavsett om man har egen brunn, spara på vårt gemensamma grundvatten så att vi undviker saltinträngning. Det är inte tillåtet att vattna trädgårdar, tvätta bilar eller fylla pooler eller badtunnor med vårt gemensamma vatten.

Alla former av frivilligt engagemang uppmuntras, och valberedningen tar gärna emot tips på intresserade framtida styrelsemedlemmar.

Detaljplaner och kommunalt VA

Området ingår i tre olika detaljplaner, varav två har vunnit laga kraft: Norra Älvsala 1 (B3) och Västra Älvsala (B4). De områdena har redan idag en större byggrätt, men också skyddade träd och nya regler om komplementbyggnader.

För Norra Älvsala 2 (B5) har planarbetet dragit ut på tiden och planen väntas antas under hösten 2024 och vinna laga kraft under 2025.

Kommunalt VA håller på att byggas ut i området, men det tar ett par år till innan hela området är utbyggt. Läs mer hos Värmdö kommun.

Läs också mer under Detaljplanearbete.

Båtplatser

I området finns en småbåtshamn med båtplatser som medlemmarna har förtur att hyra.

Hamnen förvaltas numera av Älvsala Nya Båtklubb, För information kring medlemskap och regelverk kring båtplatserna hänvisas till båtklubbens hemsida, som blir klar inom kort. Det går också bra att kontakta adm@alvsalanyabatklubb.se .

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening