Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Kontakta oss

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter om föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening eller Älvsala Vägförening mejlar du till kontakt@alvsala.se . Meddelandet vidarebefordras till samtliga styrelsemedlemmar och återkoppling sker så snart som möjligt.

Styrelsen i ÄNT och ÄVF 2023 med ansvarsområden

  • Kenneth Ehrnstedt – ordförande (extern konsult)
  • Torbjörn Andersson Collsten – juridiskt ansvarig ordförande, webbansvarig, kontaktperson för vattenansvariga, skogsfrågor
  • Monica Ekwall –  vice ordförande, information, detaljplanefrågor & VA-utbyggnad
  • Mikael Olshammar – kassör
  • Madeleine Lundbäck – vägchef, sekreterare, detaljplanefrågor & VA-utbyggnad
  • Eva Hasselqvist – ansvarig för badet och övriga anläggningar
  • Johan Agnell – suppleant
  • Ann-Kristin Lavér – suppleant
  • Kent Landar – suppleant

Fakturaadress

Föreningarnas adress är:

Älvsala Nya Tomtägareförening/Älvsala Vägförening
Klubbvägen 1
139 56 VÄRMDÖ
Föreningarna har en brevlåda på stället på Älvsalavägen på backen ovanför Smedjan.
Skicka helst fakturor med e-post till kontakt@alvsala.se .

Sommarvatten

Vattenansvarig tillsynsman: Henry Olsson, telefon: 073-076 81 56
Tillsynsman: Gert Goweeli, telefon: 076-188 83 60
E-post: vatten@alvsala.se

Båtsektionen

Kontaktuppgifter till Båtsektionen och hamnkapten hittar du på sidan Kontaktuppgifter Båtsektionen.

Valberedningen

Valberedning är Marie Eliasson och Ulrika Gregorsson. Du når dem på valberedningen@alvsala.se.

Grannsamverkan mot brott

Brott eller misstanke om brott anmäls i första hand till Polisen, 114 14 eller vid brådskande ärende 112.
För att föreningen ska hållas underrättad, meddela även till Karin Ljungdahl, grannsamverkan@alvsala.se.

Du når alla på kontakt@alvsala.se

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening