Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Kontakta oss

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter om föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening eller Älvsala Vägförening mejlar du till kontakt@alvsala.se . Meddelandet vidarebefordras till samtliga styrelsemedlemmar och återkoppling sker så snart som möjligt.

Styrelsen 2021 (samma för båda föreningarna)

  • Torbjörn Andersson – ordförande, webbansvarig och kontaktperson för vattenansvariga
  • Monica Ekwall – vice ordförande och informationsansvarig
  • Carl Johan Ljungström –kassör
  • Madeleine Lundbäck – sekreterare
  • Johan Agnell – vägchef
  • Åsa Altozano – ledamot, informationsfrågor
  • Eva Hasselqvist – ledamot och ansvarig för badet och övriga anläggningar
  • Marianne Magnusson – suppleant och ansvarig för skog-, mark och miljöfrågor
  • Björn Gregorsson, suppleant

Fakturaadress

Föreningarnas adress är:

Älvsala Nya Tomtägareförening/Älvsala Vägförening
c/o Andersson Collsten
Turingevägen 102
125 43 Älvsjö

Skicka helst fakturor med e-post till kontakt@alvsala.se .

Sommarvatten

Vattenansvarig tillsynsman: Henry Olsson, telefon: 073-076 81 56
Tillsynsman: Gert Goweeli, telefon: 076-188 83 60
E-post: vatten@alvsala.se

Båtsektionen

Vid frågor eller synpunkter angående hamnen/båtsektionen går det bra att mejla till hamnkapten@alvsala.se . Den adressen går både till hamnkapten, och ordförande för Båtsektionen. Har du frågor gällande båtplatsavtal mejlar du på adm.batsektionen@alvsala.se .

Se vidare under fliken Båtsektionen.

Valberedningen

Valberedning är Marie Eliasson. Du når henne på valberedningen@alvsala.se.

Grannsamverkan mot brott

Brott eller misstanke om brott anmäls i första hand till Polisen, 114 14 eller vid brådskande ärende 112.
För att föreningen ska hållas underrättad, meddela även till Karin Ljungdahl, grannsamverkan@alvsala.se .

Skog & mark

Marianne Magnusson, kontakt@alvsala.se

© Copyright 2021Älvsala Nya Tomtägareförening