Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Badplatsen

Badplatsen

På badplatsen vid Älvsalaviken finns en liten sandstrand, två badbryggor och en badflotte som man kan simma ut till. Det finns även en omklädningshytt och en rutschkana för barnen.

Badplatsen

Badplatsen kommer att utvecklas med bland annat fler lekredskap. Hör av dig till styrelsen om du vill ingår i gruppen som arbetar med det.

Badvattnet kontrolleras genom vattenprover varje år. Proverna har hittills alltid varit tjänliga, vilket innebär bra kvalitet.

För att komma till badplatsen kan man gå eller cykla in på Olivvägen, och där vägen svänger fortsätta rakt fram till Badstigen, som leder ner till badet. Vill man åka bil så kör man ner till hamnen och parkerar där, och följer sedan gångstigen längs vattnet åt vänster bort till badet.

Trivselregler för badplatsen

Ta hänsyn till varandra på stranden, så att alla får plats och ingen skadas. Badet är obevakat och bad sker på eget ansvar. Vårdnadshavare ansvarar för sina minderåriga barn.

Inga husdjur får vistas eller bada på badplatsen. Detta gäller även hästar. Hundar är välkomna att bada längs stranden närmare båtbryggorna eller vid vändplanens stränder.

Eldning på stranden är inte tillåten.

Det är inte tillåtet att cykla eller köra moped på stranden.

Ta med skräp och sopor hem, och lämna inte stolar, leksaker eller badutrustning på stranden. Hjälp gärna till att kratta och hålla rent på stranden, redskap finns i omklädningsbyggnaden.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening