Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Det är hastighetsbegränsning på 30 km/tim året runt på alla Älvsala Vägförenings vägar.

Du som hyr ut ditt hus måste informera alla hyresgäster om att de ska följa hastighetsreglerna.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening