Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Bullandövägen

Bullandövägen

Bullandövägen omfattar gemensamhetsanläggningen Älvsala GA:1. Den förvaltas av Bullandövägens samfällighetsförening, där alla fastighetsägare som har utfart från området via Bullandövägen är med, det vill säga förutom alla som ingår i Älvsala Nya Tomtägareförening även Björkvik, Östra Älvsala, Bullandö samfällighet och Bullandö Marina.

Bullandövägens samfällighetsförening har en egen styrelse, stadgar etc och är helt fristående från Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening.

Du som medlem betalar årsavgift även till Bullandövägens samfällighetsförening och är skyldig att anmäla ägarbyte dit om du säljer fastigheten eller ändrar ägande på annat sätt.

Trafiksäkerhet

Det pågår kontinuerligt ett samarbete med Bullandövägens samfällighetsförening som gäller till exempel siktröjning, påfarter samt hastighetsbegränsande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening