Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Om föreningen

Om föreningen

Det är egentligen två föreningar:

Älvsala Nya Tomtägareförening  bildades 1971 då fritidsområdet började byggas. Föreningens syfte är att bevaka och främja tomtägarnas intressen och att förvalta gemensamma anläggningar som vattenverk och ledningar för sommarvatten, badplats, båtbryggor, fotbollsplan med mera. Föreningen består av 255 fastigheter spridda över 14 vägar samt stora grönområden.

Inom ramen för Älvsala Nya Tomtägareförening finns också Båtsektionen som förvaltar hamnen och båtplatserna.

Älvsala Vägförening är en samfällighetsförening för fastighetsägare i samfälligheten Älvsala GA:2. Föreningen ansvarar för förvaltning av vägar och allmän plats inom samfälligheten.

Det är samma personer som sitter i styrelsen i båda föreningarna.

Föreningarna är beroende av delaktighet och engagemang från medlemmarna.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening