Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

För medlemmar

För medlemmar

Som fastighetsägare i Älvsala så äger man inte bara ett hus som man bor i. Man är också medlem i flera olika föreningar, med det ansvar det innebär.

Här finns information om vad som förväntas av dig som medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening.

Betala avgift

Varje medlem betalar en årsavgift till Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening. Avgifterna används till både löpande underhållskostnader och nyinvesteringar i våra gemensamma anläggningar, sommarvatten, vägar osv. Det är därför viktigt att avgiften betalas i tid.

Har du båtplats betalar du även till Båtsektionen. Läs mer under Avgifter.

Du måste dessutom betala årsavgift till Bullandövägens samfällighetsförening, som är en separat förening.

Meddela ägarbyte eller adressändring

Det är viktigt att föreningen har aktuella ägar- och kontaktuppgifter till medlemmarna. Använd formuläret under Ägarbyte och adressändring för att anmäla ändringar.

Delta på föreningsstämmor

Som medlem i föreningarna är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i området, vilka frågor styrelsen arbetar med och att vara med och rösta på föreningsstämmorna. Har man inte möjlighet att delta på plats så finns numrera möjligheten till poströstning som komplement. Läs mer under Föreningsstämmor.

Information till medlemmarna

Styrelsen skickar regelbundet nyhetsbrev till medlemmarna via e-post, lite oftare under vår och sommar, lite mer sällan under vinterhalvåret. I nyhetsbreven kan du läsa om vad som händer i föreningen, när det är städdag, midsommarfirande, föreningsstämma, sjösättning etc. Du får även information om processen kring de nya detaljplanerna och kommande installation av kommunalt vatten och avlopp.

Delta i städdagar

Varje medlem förväntas delta i de gemensamma städdagar som arrangeras två gånger om året. Det finns arbetsuppgifter som passar för alla, så man behöver inte känna sig begränsad av ålder etc. Läs mer under Städdagar.

Spara på vattnet

Oavsett om man har egen brunn eller inte så måste vi alla hjälpas åt att spara på vårt gemensamma grundvatten så att vi undviker saltvatteninträngning. Det är inte tillåtet att vattna trädgårdar, tvätta bilar eller fylla pooler eller badtunnor med vårt gemensamma vatten.

Trivselregler

Alla medlemmar ska känna till och följa de trivselregler som finns i den s.k. Nya Gröna Boken, som dessutom innehåller en massa nyttig information. Dessa regler är beslutade av stämman och ska därför följas av alla. Läs mer under Trivselregler.

Den egna tomten

Kan föreningen bestämma vad man får göra på sin egen tomt? Nej, man har stor frihet att göra vad man vill på sin tomt, så länge man tar hänsyn till sina grannar och dessutom följer gällande lagar, regler och förordningar.

Man får till exempel inte

  • släppa ut avlopp i diket,
  • ställa upp en container mer än tillfälligt utan att ha bygglov,
  • göra tomten till ett skrotupplag,
  • ändra användning av huset till verkstad, hotell eller något annat som inte är bostad (kräver också bygglov)

Läs mer om vad som kräver bygglov hos Värmdö kommun.

Det är inte heller tillåtet att uppföra byggnader eller fälla träd utanför den egna tomten. Störs du av träd på angränsande allmänning så hör av dig till Styrelsen på kontakt@alvsala.se .

Båtplatser

Systemet för båtplatser håller på att göras om. Läs mer hos Båtsektionen.  

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening