Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkan bygger på ett samarbete mellan de boende och Polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska det som kallas vardagsbrottslighet och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, avskräcker man och försvårar för tjuven. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Grannsamverkan minskar brottsligheten

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Mer information

Brås webbplats finns information om hur man kommer igång med grannsamverkan och vilka effekter det har.

Brå har också information om andra trygghetsskapande åtgärder.

På webbplatsen Samverkan mot brott finns det information om grannsamverkan när det gäller bostad, fordon och båt. Där hittar du även handfasta tips med checklistor för hur du kan agera för att undvika brott, själv och tillsammans med grannarna.

Kontakt för grannsamverkan

Ronny Pelizzoli är samordnare för grannsamverkan inom Älvsala Nya Tomtägareförening. Du når honom på telefon 070-046 15 16 eller e-post grannsamverkan@alvsala.se .

Det har även startat upp en app för grannsamverkan. följ instruktioner i det utskickade infobladet.

Kontaktpersoner per väg finns här.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening