Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Om Båtsektionen

Om Båtsektionen

Båtsektionen är en del av Älvsala Nya Tomtägareförening och förvaltar Älvsala hamn med båtbryggor i Älvsalaviken och Pottan.

Reglerna för medlemskap och båtplatser är för närvarande under omstrukturering. Det som beskrivs här är det nya systemet som införs successivt under perioden 1 november 2021 till 1 april 2022.

Båtsektionens uppdrag beskrivs i Arbetsordning för Båtsektionen.

Båtsektionens styrelse

Pär Lindelöf, ordförande, 073-095 90 67
Ronny Pelizzoli, vice ordförande, hamnkapten
Leif Österlund, kassör
Åsa Möckle, ledamot
Annika Andersson, ledamot
Börje Ewerdahl, ledamot

Båtsektionens ordförande och hamnkapten är adjungerade till Älvsala Nya Tomtägareförenings styrelse i frågor som rör hamnen. Du kan kontakta dem på hamnkapten@alvsala.se

Hamnkapten och bryggansvariga

Hamnkaptenen är huvudansvarig för bryggorna och verksamheten i hamnen.

Kontaktuppgifter: Ronny Pelizzoli, e-post hamnkapten@alvsala.se, Hamntelefonen 070-046 15 16

För varje brygga finns utsedda bryggansvariga som ansvarar för att se till bryggorna är i gott skick, att båtarna är rätt förtöjda och att det är allmänt god ordning i hamnen.

Vill du kontakta Båtsektionen?

E-post: hamnkapten@alvsala.se

Båtplatser: adm.batsektionen@alvsala.se

Medlemskap

Endast du som är medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening kan bli medlem i Båtsektionen. Endast ett medlemskap per fastighet medges. Nya medlemmar betalar en inträdesavgift om 6 000 kr. Det är en engångskostnad, och återbetalas inte om medlemskapet upphör.

Alla medlemmar betalar en årlig medlemsavgift om 100 kr. Medlemsavgiften fastställs årligen av Älvsala Nya Tomtägareförenings föreningsstämma.

Medlemskap i Båtsektionen kan överföras vid försäljning eller annan överlåtelse av en fastighet, om den nya ägaren så önskar. Den nya fastighetsägaren betalar då inte någon inträdesavgift för att vara med i Båtsektionen, men måste kontakta Båtsektionen inom sex månader.

I övrigt gäller Allmänna villkor för medlemskap i Båtsektionen.

Vill du bli medlem i Båtsektionen? Skicka ett mejl till adm.batsektionen@alvsala.se.

© Copyright 2022Älvsala Nya Tomtägareförening