Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Föreningsstämmor

Föreningsstämmor

Föreningsstämman är föreningens viktigaste demokratiska forum. På stämman tas bland annat beslut som rör medlemsavgifter, föreningens budget, förvaltning av området, val av styrelse, samt motioner från medlemmarna.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar på stämman för att besluten verkligen ska avspegla majoritetens önskemål.

Har man inte möjlighet att delta fysiskt på stämman så finns numera möjlighet till poströstning som komplement. Information om hur det går till finns i kallelsen som skickas ut tre veckor innan ordinarie stämma.

Ordinarie stämma hålls under april månad, oftast i Värmdö bygdegård i Hemmesta.

Möteshandlimngar

Möteshandlingar

Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening, Möteshandlingar ordinarie stämma 20230422

Protokoll

I protokollet kan du läsa vilka beslut som tagits på stämman. Protokoll från de senaste stämmorna kan du läsa här: 

Älvsala Nya Tomtägareförening:
Älvsala Vägförening

© Copyright 2023Älvsala Nya Tomtägareförening