Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Ägarbyte & adressändring

Ägarbyte & adressändring

Ägarbyte

För det mesta sker överlåtelse av fastigheten genom försäljning men det är även vanligt med arv och gåva. I alla dessa fall måste du anmäla överlåtelsen, så att medlemsregistret kan hållas uppdaterat och information och fakturor komma till rätt person.

Det är den som är ägare till fastigheten på dagen för faktureringen som är betalningsansvarig för fakturorna.

I formuläret nedan är det lätt att anmäla fastighetsöverlåtelsen till Älvsala Nya Tomtägareförening, Båtsektionen och Älvsala Vägförening.

Glöm inte att även kontakta Bullandövägens samfällighetsförening, se www.bvsf.se .

Adressändring

Ändring av folkbokföringsadress eller e-postadress ska också anmälas med hjälp av formuläret.

 

Formulär för ägarbyte & adressändring

Ärende

Fastigheten

Nuvarande ägare

Ny ägare

Finns delägare

Nya ägaren kommer att bosätta sig permanent i Älvsala

Nya ägaren kommer att ansöka om medlemsskap i båtsektionen

Övriga upplysningar

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening