Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Tung trafik

Tung trafik

Vägföreningen har rätt att kräva ersättning för skador orsakade av tung trafik. Regelverket kring slitageavgifter kommer att ses över de kommande åren, då det troligen blir en hel del husbyggen när de nya detaljplanerna har gått igenom.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening