Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Stadgar & policyer

Stadgar & policyer

Stadgarna är föreningens viktigaste styrande dokument. De beslutas av föreningsstämman. För att ändra stadgarna krävs beslut på två föreningsstämmor varav en måste vara ordinarie stämma.

Stadgarna beskriver bland annat vad föreningen ska ägna sig åt, hur styrelsen väljs och hur föreningsstämman går till.

Utöver stadgarna har vi några andra viktiga styrande dokument, policyer:

I samband med att GDPR infördes beslutade stämman om en integritetspolicy för respektive förening. De reglerar hur vi behandlar personuppgifter i föreningen.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening