Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Medlemskap

Medlemskap

Du som är medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening kan bli medlem i Båtsektionen. Endast ett medlemskap per fastighet medges. Nya medlemmar betalar en inträdesavgift om 6 000 kr. Det är en engångskostnad, och återbetalas inte om medlemskapet upphör.

Alla medlemmar betalar en årlig medlemsavgift om 100 kr. Medlemsavgiften fastställs årligen av Älvsala Nya Tomtägareförenings föreningsstämma.

Medlemskap i Båtsektionen kan överföras vid försäljning eller annan överlåtelse av en fastighet, om den nya ägaren så önskar. Den nya fastighetsägaren betalar då inte någon inträdesavgift för att vara med i Båtsektionen, men måste kontakta Båtsektionen inom sex månader

Läs mer om vad medlemskapet innebär i Allmänna villkor för medlemskap i Båtsektionen.

Vill du bli medlem i Båtsektionen? Skicka ett mejl till adm.batsektionen@alvsala.se.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening