Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Båtplatser

Båtplatser

Medlem i Båtsektionen

Du som är medlem i Båtsektionen har möjlighet att hyra en båtplats i Älvsala hamn, förutsatt att du har en båt som ska på platsen. Du måste meddela Båtsektionen senast 1 februari det år du önskar hyra plats. Båtsektionen fördelar platserna, så att så många som möjligt får en plats som passar den båt man har.

Du får inte använda din båtplats till någon annan båt än den som anges i ditt båtplatsavtal. Du får inte heller hyra ut båtplatsen i andra hand.

Båtar som är längre än 12 m eller mer än 3,6 m breda eller väger mer än 5 ton kan inte beredas plats i hamnen.

Byte av båt

OBS! Du måste kontakta Båtsektionen innan båtköp eller båtbyte så du vet att det finns plats för din nya båt. Byte av båt ska meddelas till Båtsektionen innan den 1 februari så att du att få en plats som passar din nya båt. Byte av båtplats under säsong är endast möjligt i mån av plats.

Det är viktigt att du läser villkoren för båtplatsavtalet.

Extra båtplats

Om du önskar hyra mer än en båtplats kan du teckna ett separat avtal som endast gäller per säsong. Fördelningen av dessa platser görs efter det att alla medlemmar som önskar få en båtplats har tilldelats en.

Medlem i grannförening

Om inte alla platser i hamnen är uthyrda den 1 april kan du som är medlem i någon av våra grannföreningar hyra en plats per säsong. Du kan även hyra en vinterplats på land, i mån av plats.

Det är viktigt att du läser villkoren för båtplatsavtalet.

Avgifter

Avgifter för 2022 är beslutade på ÄNTs årsstämma. Aktuella avgifter hittar du här: Avgifter ÄNT Båtsektionen 2022 

Mastkranen

Mastkranen kan endast användas för master med högsta vikt 70 kg. Upptagning med mast är inte möjlig.

Vinterplats i sjön

Du som vill ha båt i sjön även under vinterhalvåret kan teckna ett vinteravtal mot en särskild avgift. Antalet vinterplatser är begränsat.

För att ansöka om båtplats fyller du i formuläret nedan.
Ärende
Båtägare
Önskar hyra/byta plats från och med
Jag önskar vinterplats på land
Jag önskar i sjön
Jag önskar upptagning med kranbil
Båt
Båten är TBT fri enligt mätprotokoll eller ej bottenmålad
Jag är medlem i Älvsala nya tomtägareförening
Jag är medlem i båtsektionen
Jag är medlem i grannförening

© Copyright 2022Älvsala Nya Tomtägareförening