Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Båtplatser

Båtplatser

Medlem för att få båtplats

För att få tillgång till en båtplats i Älvsala Hamn så behöver du vara medlem i Älvsala Nya Tomtägarförening och Båtsektionen. Du måste meddela Båtsektionen senast 1 februari det år du önskar hyra plats. Båtsektionen fördelar platserna, så att så många som möjligt får en plats som passar den båt man har.

Här kan du läsa mer om medlemskap i Båtsektionen.

VÅRA BÅTPLATSER

Vi har platser som passar allt från en liten eka upp till båtar med max storlek om 12 meters längd och 3,6 meters bredd med en max vikt på 5 ton. De flesta av platserna är försedda med y-bommar och kontinental förtöjning (två båtar mellan varje bompar).

För att vi ska kunna planera platser och garantera en säker förtöjning får du endast använda platsen för den båt du uppgivit ska ligga på platsen. 

Det är inte tillåtet att hyra ut båtplatsen i andra hand.

Byte av båt

Planerar du byta båt så ska du kontakta båtsektionen för att få godkännande på att du kan ha båten på den plats du tilldelats. Vill du vara garanterad att en plats som passar din båt så behöver du meddela Båtsektionen innan den 1 februari. Byte av båtplats under säsong är endast möjligt i mån av plats.

Extra båtplats

Om du önskar hyra mer än en båtplats kan du teckna ett separat avtal som endast gäller per säsong. Fördelningen av dessa platser görs efter det att alla medlemmar som önskar få en båtplats har tilldelats en.

Medlem i grannförening

Om inte alla platser i hamnen är uthyrda den 1 april kan du som är medlem i någon av våra grannföreningar hyra en plats per säsong. Du kan även hyra en vinterplats på land, i mån av plats.

Det är viktigt att du läser villkoren för båtplatsavtalet.

Avgifter

Avgifter för 2023 beslutas av  ÄNTs årsstämma som hålls i april 2023.

Mastkranen

Mastkranen kan endast användas för master med högsta vikt 70 kg. Upptagning med mast är inte möjlig.

Båtplats i sjön vintertid

Du som vill ha båt i sjön även under vinterhalvåret kan teckna ett vinteravtal mot en särskild avgift. Antalet vinterplatser är begränsat.

För att ansöka om båtplats fyller du i formuläret nedan. 
Ärende
Båtägare
Önskar hyra/byta plats från och med
Jag önskar vinterplats på land
Jag önskar i sjön
Jag önskar upptagning med kranbil
Båt
Båten är TBT fri enligt mätprotokoll eller ej bottenmålad
Jag är medlem i Älvsala nya tomtägareförening
Jag är medlem i båtsektionen
Jag är medlem i grannförening

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening