Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Om vår hamn

Om vår hamn

Hamnen

Älvsala hamn ligger på position 59°17’39.6″N 18°37’42.0″E och består av båtbryggor i Älvsalaviken och i Pottan. Det finns cirka 170 båtplatser. De flesta är försedda med Y-bommar, men platserna i Pottan har boj. Ytterligare platser kommer att förses med bommar till sommaren 2022.

Det finns också några gästplatser.

Det är hastighetsbegränsning till 5 knop i hela Älvsalaviken.

Det finns flera badplatser i området så var uppmärksam på badande.

© Copyright 2022Älvsala Nya Tomtägareförening