Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Om båtsektionen och vår hamn

Om båtsektionen och vår hamn

Hamnen


Älvsala hamn ligger på position 59°17’39.6″N 18°37’42.0″E och består av båtbryggor i Älvsalaviken och i Pottan. Det finns cirka 170 båtplatser. De flesta är försedda med Y-bommar, men platserna i Pottan har boj. 

Båtsektionen är en del av Älvsala Nya Tomtägareförening och har uppdraget att förvalta föreningens hamnområde och ansvara för verksamheten med båtplatser. Verksamheten i Båtsektionen leds av en egen styrelse som är underställd tomtägareföreningens styrelse.

Vårt läge mitt i skärgården bjuder på en närhet till fina upplevelser till sjöss och härliga strandhugg. Det vill vi så klart att föreningens medlemmar ska ges möjlighet till att del av. Därför är vår målsättning att skapa en trivsam och levande hamn där vi kan erbjuda plats för medlemmar som önskar att ha sin båt här. Du kan läsa mer om våra målsättningar i vår Målbild för Älvsala hamn.

Du som är medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening kan också bli medlem i båtsektionen och på så vis få tillgång till en båtplats i vår hamn. Läs mer på sidan om Medlemskap.

Båtsektionens verksamhet styrs av tomtägarföreningens stadgar, årsmötets beslut och Arbetsordning för Båtsektionen. Sektionens ekonomi utgör en egen enhet inom tomtägareföreningen och med en egen budget.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening