Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Regler för hamnen

Regler för hamnen

Båtsektionen håller på att uppdatera reglerna för hamnen. Till vidare gäller det som står i Nya Gröna Boken, med undantag för det som sägs om båtplatser och dispositionsrätter, där beskrivningen under Båtplatser och Medlemskap gäller.

Du som har en båtplats är skyldig att hålla dig uppdaterad på de regler som gäller.

© Copyright 2022Älvsala Nya Tomtägareförening