Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Regler för hamnen

Regler för hamnen

Vår strävan är att ha en trivsam och välskött hamn där både båtägare och alla andra känner sig välkomna. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för det som vi har gemensamt och hjälps åt i den anda som vi enats om i vår målbild för Älvsala hamn.


Dessa regler ersätter motsvarande ordningsregler som tidigare funnits i Gröna boken. På sidan Miljö och Säkerhet hittar du mer viktig information och vad som gäller för dig som har båt i vår hamn

Allmänt

Du som har en båtplats är skyldig att hålla dig uppdaterad på de regler som gäller.
Vid upptäckta fel kontaktas Hamnkapten snarast.

Båttrafik

Hastighetsbegränsning på 5 knop gäller i hela Älvsalaviken och ”Pottan” och börjar vid en rät linje mellan skyltarna i land och på grundet.
Båtar och vattenskotrar ska framföras med ansvarskänsla och omdöme i föreningens vatten.
Det finns flera badplatser i området så var uppmärksam på badande.

Bryggor och Y-bommar

Ingen rostig eller sliten utrustning får finnas på bryggorna eller Y-bommarna. Förtöjningslinor får ej längre fästas med schackel av metall eller utrustas med fjädrar i metall.

Förtöjning
 • Varje båtägare ansvarar för egen båts förtöjning i stäv och akter samt vid bom eller boj.
 • Förtöjning ska ske i rät vinkel från bryggan.
 • Förtöjningslinor ska vara dimensionerade för båtens storlek och båtplatsens utsatthet för vind och sjö.
 • Schackel i metall får ej användas för att fästa förtöjningslinor i beslag på bommar eller bryggor, då de orsakar slitage på beslag och Y-bommar.
 • Förtöjningslinor skall vara utrustade med någon form av ryckdämpning. Metallfjädrar är ej tillåtna, då de orsakar slitage på beslag och y-bommar.
 • Fendrar, minimum 4 st, ska användas för att skydda egen båt och grannbåtar. Fendrar ska vara anpassade till båtens form och längd.
 • Tamphållare får monteras på bommarna med t ex buntband utan att skada bommarna
 • Bojkättingar ska kontrolleras minst vartannat år.
 • För att skydda båt och brygga får bryggfendrar enligt Båtsektionens standard monteras på ett sätt så att brygga eller bommar inte skadas. Ingen annan egen utrustning får monteras eller finnas på bryggorna.
 • Förtöjningsutrustning ska tas bort från bryggor och bommar vid upptagning av båt. Utrustning som är kvar efter 1 november kommer omhändertas och tillfalla båtsektionen.

Skiss för rekommendera förtöjning vid Y-bom.

Försäkring

Alla båtar i hamnen ska vara försäkrade för skada på egen och annans egendom. Försäkringsbolag och försäkringsnummer ska meddelas Båtsektionen.

Mastkran

Mastkran får användas på egen risk.
OBS! Maximal last i kranen är 70 kg (mast inklusive rigg)
Hamnkapten eller Bryggansvariga ska kontaktas för användning av mastkran.

Bojflotte

Hamnkaptenen eller Brygansvariga ska kontaktas för användning av bojflotten för arbete med bojstenar.

Jolleställ

Jollar kan läggas upp i jolleställen innanför E-bryggan. Kanoter får förvaras på längden ovanpå jolleställen. Dessa ska vara märkta.

Sjösättningsramp

Sjösättningsrampen får användas för egen sjösättning/upptagning av mindre båtar. Bommen ska hållas låst när rampen inte används. Koden till låset och vägbommen är densamma.

Parkering

Parkering av bilar under sommarsäsongen ska ske på parkeringsplanen. Parkering är inte tillåten på hamnplan eller vid bryggorna.
Vid i- och urlastning är det tillåtet att köra ned till bryggorna.

Vägbom

Vägbommen kan vara öppen under tiden 1 juni – 31 aug mellan klockan 07.00 och 19.00. Övrig tid ska bommen vara låst. Efter såväl in- som utpassering skall bommen låsas. Observera att om bommen är öppen skall låset vara låst.
Koden skickas till föreningens medlemmar.

Skador och stölder

Eventuella stölder eller skador ska meddelas till Hamnkapten och kontaktperson för Grannsamverkan samt rapporteras till polis och försäkringsbolag.

Övrigt
 • Sommarvatten finns tillgänglig för dricksvatten.
 • Inga båtar får förtöjas efter stränderna i hamnen.
 • Det är förbjudet att skräpa ned i hamnen och hamnområdet. Alla medlemmar uppmanas hjälpa till att hålla rent från skräp och avfall.
 • Se vidare under sidan Miljö och säkerhet.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening