Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Historia

Historia

Om historiegruppen

Historiegruppen är en sammanslutning av några historieintresserade Älvsalabor och startade hösten 2015. Gruppen har sedan dess samlat material, träffat olika personer och gjort studiebesök. Resultatet hittills finner du i de texter om områdets historia som finns under rubrikerna nedan. Grävandet i historien fortsätter och gruppen välkomnar nya medlemmar och tar gärna emot nya tips och kommentarer på det som är publicerat.

I gruppen ingår Annika Andersson, Henry Olsson, Åsa Gowéeli, Åke Åmark, Bo Samuelsson, Karin och Olle Ljungdahl samt Madeleine Lundbäck.

Kontakta Historiegruppen med e-post.

Historiegruppen är fristående från Älvsala Nya Tomtägareförening och ansvarar själva för innehållet i den publicerade informationen.

Trevlig läsning!

Välj här vad du vill läsa om:

Älvsala från början

Gårdar och hus

Kommunikation förr och nu

Tomtområdet växer fram

Händelser i modern tid

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening