Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag

Styrelsen

Styrelsen väljs av ordinarie föreningsstämma, enligt valberedningens förslag.

Styrelsen i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening består fram till stämman 2023 av:

  • Ordförande och vice ordförande – vakanta
  • Torbjörn Andersson Collsten – ledamot
  • Monica Ekwall – ledamot
  • Madeleine Lundbäck – sekreterare
  • Carl Johan Ljungström – kassör
  • Johan Agnell – ledamot, vägchef
  • Åsa Altozano – ledamot
  • Eva Hasselqvist – ledamot
  • Mikael Olshammar – ledamot
  • Björn Gregorsson, suppleant

Du når styrelsen på kontakt@alvsala.se .

Båtsektionens ordförande Pär Lindelöf och hamnkapten Ronny Pelizzoli är adjungerade till styrelsen i frågor som rör hamnen. Du kan kontakta dem på hamnkapten@alvsala.se .

Vill du sitta i styrelsen, eller vet någon annan som du tror är intresserad, kan du kontakta Valberedningen på valberedningen@alvsala.se .

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens mark och anläggningar, våra vägar samt att i övrigt tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen. Styrelsen ska arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa.

Styrelsen ansvarar bland annat för att kalla till föreningsstämmor, fakturera medlemsavgifter och upprätta resultat- och balansräkning för föreningen.

Det är styrelsen som bestämmer vilka ärenden som behöver beslutas på föreningsstämman och vilka ärenden som ryms inom styrelsens förvaltningsuppdrag. För att förtydliga detta finns det framtagna arbetsordningar.

Arbetsordningar

Hur styrelsen ska arbeta och vilka mandat styrelsen har beskrivs i arbetsordningen, som är beslutad av föreningsstämman. Det finns även särskilda arbetsordningar för föreningsrevisorerna och valberedningen.

Arbetsordning för styrelsen i Älvsala Nya Tomtägareförening

Arbetsordning för föreningsrevisor i Älvsala Nya Tomtägareförening

Arbetsordning för valberedningen i Älvsala Nya Tomtägareförening

Arbetsordning för styrelsen i Älvsala Vägförening

Arbetsordning för föreningsrevisor i Älvsala Vägförening

Arbetsordning för valberedningen i Älvsala Vägförening

Kontakta styrelsen

Om du har frågor, idéer eller synpunkter som rör föreningen kan du kontakta styrelsen på e-post kontakt@alvsala.se.

Om du kontaktar styrelsen via e-post så hanteras brådskande frågor snarast möjligt, medan övriga frågor besvaras så snart vi hinner, oftast inom 48 timmar. Ibland kan det ta längre tid om frågan kräver utredning och/eller styrelsebeslut.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening