Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Kalendarium

Kalendarium

2021Aktivitet
24 oktoberStyrelsen har strategimöte
30 oktoberLyslördag vid Älvsalaviken kl 18
14 novemberStyrelsemöte
8 decemberStyrelsemöte
2022
23 januariStyrelsemöte
13 februariStyrelsemöte
28 februariSista dag för motioner till föreningsstämman
13 marsStyrelsemöte
23 aprilOrdinarie föreningsstämma
7 majStäddag
24 juniMidsommarfirande på fotbollsplanen
2 juliSommarmöte på fotbollsplanen

Sommarmöte hålls traditionellt första lördagen i juli.

Mer information om de olika evenemangen kommer separat. Listan fylls på med fler händelser framöver.

© Copyright 2022Älvsala Nya Tomtägareförening