Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Kalendarium

Kalendarium

2023
22 januariStyrelsemöte
12 februariStyrelsemöte
28 februariSista dag för motioner till föreningsstämman
12 marsStyrelsemöte
22 aprilOrdinarie föreningsstämma
13 majSjösättning, begränsad framkomlighet i hamnen
23 juniMidsommarfirande på fotbollsplanen
1 juliSommarmöte på fotbollsplanen och extra stämma
6 augustiStyrelsemöte
septemberStyrelsemöte
30 septemberBåtupptagen
oktoberStyrelsemöte
28 oktoberLyslördag i hamnen äger rum 28 oktober
novemberStyrelsemöte
decemberStyrelsemöte

Sommarmöte hålls traditionellt första lördagen i juli.

Mer information om de olika evenemangen kommer separat. Listan fylls på med fler händelser framöver.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening