Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Kalendarium

Kalendarium

2022
23 januariStyrelsemöte
13 februariStyrelsemöte
28 februariSista dag för motioner till föreningsstämman
13 marsStyrelsemöte
23 aprilOrdinarie föreningsstämma
24 juniMidsommarfirande på fotbollsplanen
2 juliSommarmöte på fotbollsplanen och extra stämma
29 augustiStyrelsemöte
9 oktoberStyrelsemöte
9 novemberStyrelsemöte
7 decemberStyrelsemöte

Sommarmöte hålls traditionellt första lördagen i juli.

Mer information om de olika evenemangen kommer separat. Listan fylls på med fler händelser framöver.

© Copyright 2022Älvsala Nya Tomtägareförening