Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Styrelse och bryggansvariga

Styrelse och bryggansvariga

Båtsektionens styrelse

Båtsektionens styrelse väljs av Älvsala Nya Tomtägareförenings årsstämma. Styrelsen ansvarar för verksamheten i hamnen. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här: Kontaktuppgifter

Erling Nordell – ordförande
Ronny Pelizzoli – vice ordförande, hamnkapten
Leif Österlund – ledamot, ekonomiansvarig
Åsa Möckle – ledamot, båtplatsadministratör


Båtsektionens ordförande och hamnkapten är adjungerade till Älvsala Nya Tomtägareförenings styrelse i frågor som rör hamnen.

Bryggansvariga

Varje brygga har en person som är utsedd att vara bryggansvarig.
Den som är bryggansvarig sköter om tillsynen av bryggan och har kontakt med båtägarna vid bryggan. Kontaktuppgifter till bryggansvariga hittar du här: Kontaktuppgifter

A-bryggan – Anders Körling, 070-565 60 78
B-bryggan – Albin Waerndt, 073-681 34 34
C1-bryggan – Timo Hakkarainen, 070-754 24 26
C2-bryggan – Timo Hakkarainen, 070-754 24 26
D-bryggan – Börje Ewerdahl 070-838 74 44
E-bryggan – Micke Fröberg, 070-299 01 99

Hamndriftgrupp

Hamnkapten och bryggansvariga utgör hamndriftgruppen. Hamndriftgruppen planerar och ser till att den löpande driften i hamnen rullar på.

© Copyright 2023Älvsala Nya Tomtägareförening