Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Styrelse och bryggansvariga

Styrelse och bryggansvariga

 

Båtsektionens styrelse

Båtsektionens styrelse väljs av Älvsala Nya Tomtägareförenings årsstämma. Styrelsen ansvarar för verksamheten i hamnen. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här: Kontaktuppgifter

Erling Nordell – ordförande
Ronny Pelizzoli – vice ordförande, hamnkapten
Leif Österlund – ledamot, ekonomiansvarig
Åsa Möckle – ledamot, båtplatsadministratör
Timo Hakkarainen – ledamot, sekreterare
Andreas Ullberg – ledamot

Båtsektionens ordförande och hamnkapten är adjungerade till Älvsala Nya Tomtägareförenings styrelse i frågor som rör hamnen.

Bryggansvariga

Varje brygga har en person som är utsedd att vara bryggansvarig.
Den som är bryggansvarig sköter om tillsynen av bryggan och har kontakt med båtägarna vid bryggan. Kontaktuppgifter till bryggansvariga hittar du här: Kontaktuppgifter

A-bryggan – Anders Körling, 070-565 60 78
B-bryggan – Stefan Lind, 070-962 34 56
C1-bryggan – Pär Lindelöf 0730959067
C2-bryggan – Pär Lindelöf 0730959067
D-bryggan – Börje Ewerdahl 070-838 74 44
E-bryggan – Micke Fröberg, 070-299 01 99

Hamndriftgrupp

Hamnkapten och bryggansvariga utgör hamndriftgruppen. Hamndriftgruppen planerar och ser till att den löpande driften i hamnen rullar på.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening