Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

ÄBK – Älvsala Båtklubb

ÄBK – Älvsala Båtklubb

Båtsektionen i Älvsala Nya Tomtägareförening har hand om hamnen och båtplatserna.  Men vet du om att det också finns en båtklubb i Älvsala?

OM ÄLVSALA BÅTKLUBB

Älvsala båtklubb (ÄBK) har funnits sedan 1974 och har genom årens lopp varit involverad i verksamheten i vår hamn i olika utsträckning. Idag är ÄBK en fristående föreningen, men med ett nära samarbete med Båtsektionen. Tillsamman med ÄBK hjälps vi åt att utveckla båtlivet i Älvsala. Vi samarbetar bland annat kring frågor som miljö och hållbart båtliv.

ÄBK är medlem i Saltsjö-Mälarens Båtförbund (SMBF) och Båtunionen som är Sveriges största intresseorganisation för båtliv. Svenska Båtunionen organiserar över 900 båtklubbar i 23 båtförbund. Cirka 180 000 båtägare är medlemmar i Svenska Båtunionen.

ÄBK har en styrelse som väljs på båtklubbens eget årsmöte. Verksamheten styrs av ÄBKs stadgar. Som medlem i ÄBK kan du att vara med och påverka vad vi ska göra. Det finns möjligheter att utveckla verksamheten med utbildningsverksamhet, tävlingar eller andra aktiviteter som hör båtlivet till.

Behövs ÄBK? Kan inte Båtsektionen bli medlemsorganisation i Båtunionen?
Olika alternativ har undersökts, men Båtsektionen kan inte bli medlem i SMBF eller Båtunionen då deras stadgar inte tillåter den konstruktion som vi har i föreningen.

MEDLEMSKAP

Vem kan bli medlem i ÄBK?
ÄBK är en allmännyttig båtklubb som är öppen för den som vill bli medlem och ställer upp på föreningens stadgar.

Vad får jag och vad kostar det?
Som medlem i ÄBK har du möjlighet att ta del av alla medlemsförmåner som erbjuds från Båtunionen. Exempel på förmåner är den populära tidningen Båtliv och båtförsäkring hos Svenska Sjö till rabatterat pris. Du kan få mer information om förmånerna, Båtunionen och SMBF på Båtunionen.se.
Du får också möjlighet att nyttja klubbens roddbåt som ligger vid E-bryggan. Medlemskapet kostar endast 150 kr per år.

Så här gör du för att bli medlem
Vill du bli medlem, så skicka ett mail till alvsalabatklubb@gmail.com och betala in 150 kr till konto 83279 9846153170  i Swedbank. Glöm inte att uppge namn på den medlemskapet ska gälla 

Klubbvimpel
Som medlem i ÄBK kan du också pryda din båt med klubbvimpeln som du kan köpa för 200 kr. Vill du köpa en vimpel så skicka ett mail till alvsalabatklubb@gmail.com

ÄBK Vimpel

STYRELSEN

Erling Nordell – ordförande
Ronny Pelizzoli – vice ordförande, hamnkapten
Leif Österlund – ledamot, ekonomiansvarig
Åsa Möckle – ledamot, båtplatsadministratör
Timo Hakkarainen – ledamot, sekreterare
Andreas Ullberg – ledamot

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med styrelsen så skicka ett mail till alvsalabatklubb@gmail.com eller ring ordförande Erling Nordell på 070-215 99 91

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening