Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Kontaktuppgifter Båtsektionen

Kontaktuppgifter Båtsektionen

Kontakt med båtsektionens styrelse

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller har allmänna frågor så når du oss lättast på mail: kontakt@alvsalanyabatklubb.se

Båtsektionens ordförande Erling Nordell också nås direkt på 070-619 50 31.

Frågor om medlemskap eller båtplatser

Frågor som rör båtplatser, medlemskap, avgifter eller fakturor kontakta vår båtplatsadministratör på: adm@alvsalanyabatklubb.se

Praktiska frågor och driften av hamnen

Har du frågor som rör det praktiska och driften hamnen så kan du kontakta Hamnkapten eller den som är bryggansvarig för den brygga det gäller.

Hamnkapten Ronny Pelizzoli, hamnkapten@alvsalanyabatklubb.se, 070-046 15 16

Felanmälan

Felanmälan: felanmalan@alvsalanyabatklubb.se


Bryggansvariga:
A-bryggan – Anders Körling, 070-565 60 78
B-bryggan – Albin Waerndt, 073-681 34 34
C1-bryggan – Timo Hakkarainen, 070-754 24 26
C2-bryggan – Timo Hakkarainen, 070-754 24 26
D-bryggan – Börje Ewerdahl, 070-838 74 44
E-bryggan – Micke Fröberg, 070-299 01 99

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening