Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Golfbilar & fyrhjulingar

Golfbilar & fyrhjulingar

Alla som kör olika fordon i området är skyldiga att känna till de regelverk som gäller för fordonen. Föräldrar ansvarar för sina barn.

Terrängkörning

Det är förbjudet att köra fyrhjuling, moped och motorcykel i naturen. Det stör både kringboende och skadar marken samt växt- och djurlivet i området, särskilt på våren när djuren har ungar. Stigarna som går i skogen mellan vägarna, till exempel Ormbunksvägen-Renmossevägen och Ormbunksvägen-Högåsvägen räknas också som natur. Detta regleras i Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordningen.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening