Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Underhållsplan

Underhållsplan

Värmdö kommun har påbörjat den operativa delen av detaljplanearbetet för området vilket inbär att större delen av vägnätet kommer påverkas av gräv- och anläggningsarbeten i samband med installation av kommunalt vatten och avlopp i området. Detta påverkar planeringen av det framtida vägunderhållet.

Föreningen bedömer, utifrån den planering som Värmdö kommun just nu har avseende installation av vatten och avlopp, att hela vårt område kommer att påverkas, i olika etapper från 2022 och ungefär fem år framåt.

Detta innebär att föreningen måste ha en underhållsplan som är anpassad till genomförandet av detaljplanen.

Den nu gällande underhållsplanen bygger på i huvudsak avhjälpande underhåll samt åtgärder för att trygga säker framfart fram tills dess att kommunalt vatten och avlopp är installerat.

Vidare förbereds för att förbättring av vägbeläggning, dikning samt trummor görs i anslutning till eller efter installation av kommunalt VA.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening