Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Smedjan

Smedjan

Till föreningen hör en gammal smedja som används som förråd och möteslokal.

Huset ligger vackert beläget i korsningen Älvsalavägen/Klubbvägen och har många möjligheter, men saknar för närvarande vatten och avlopp.

Smedjan

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening