Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Felanmälan

Felanmälan

Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd anmäl per telefon:

Sommarvatten, läcka eller vattenbrist

Henry Olsson:  073-076 81 56
Gert Goweeli:   076-188 83 60

Vägar, skada/hinder, träd som hotar att falla

KL Gräv AB:   073-394 64 60

Bullandövägen  

Vägansvarig BVSF:  070-644 57 08

Vilt

Viltolycka på väg: 112
Kommunens viltvårdare, dagtid: 08-570 470 00
Kvällar och helger polisen: 114 14

Hamnen, akuta situationer

Hamnkapten:  073-716 71 12

Telefonledning, fiberkabel: 

Skanova, dagtid:        020-50 50 00
Jour: 020-50 50 02

Elledning, strömavbrott 

Vattenfall: 020-82 58 58

Andra fel anmäls med formuläret nedan:
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Vad är berört av felet
Beskrivning av felet
Risk för skador om felet inte åtgärdas
Övrigt
Personuppgifter

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening