Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Om området

Om området

Älvsala är ett område med vacker natur och närhet till vatten och båtliv som ligger nästan längst ut på Värmdö.

Foto Lars-Erik Angeklint

Älvsala Nya Tomtägareförening äger ett stort område som består av tomtmark, grönområden och vattenområden. Insprängt i tomtområdet från 70-talet finns ett antal fastigheter från en tidigare bebyggelse. Hela området har en areal av 182 ha varav tomtarealen utgör 53 ha.

Vägarna i området ägs och förvaltas av Älvsala Vägförening.

Bakgrund

AB Hem på Landet köpte fastigheten Älvsala 1:1 år 1959. Byggnadsplanen fastställdes 1967 och då styckades området i 240 nya tomter. Försäljningen av tomter började 1970 och fortskred i takt med utbyggnad av vägar och iordningställande av infarter, el och vatten för tomterna. Sista tomten såldes 1976.  Läs mer under Historia

Den mark som inte blev tomter är allmänning, det vill säga medlemmarnas gemensamt ägda mark. Den består idag av skogsmark, ängar samt gemensamma anläggningar som fotbollsplan, badplats och hamn.

Mot permanentboende

Under de 50 år som tomtområdet har funnits har fler och fler bosatt sig permanent i sina hus. Det är idag 40 procent av medlemmarna som bor permanent.

Området ingår nu i Värmdö kommuns prioriterade förändringsområden (PFO 19), och är på väg att få ny detaljplan och kommunalt vatten och avlopp. Den nya detaljplanen kommer att medge större byggrätter och öka förutsättningarna för permanentboende. Läs mer under Detaljplanearbete.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening