Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Gästplatser

Gästplatser

Det finns tre gästplatser i Älvsala hamn. För att boka en gästplats kontaktar du hamnkapten på hamnkapten@alvsala.se . Gästplatserna kan bokas av alla fastighetsägare i Älvsala, man behöver inte vara medlem i Båtsektionen.

Gästplatserna är avgiftsfria de första tre dagarna. Under perioden 15 juni till 15 augusti kostar det 150 kr per natt, från den från fjärde dagen. Avgiften betalas med Swish, enligt anslag i hamnen.

© Copyright 2021Älvsala Nya Tomtägareförening