Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Miljö & säkerhet

Miljö & säkerhet

Miljö

För Båtsektionen och hamnen gäller dessa Miljöregler och avfallsplan.

Det innebär bland annat att inga båtar som sjösätts eller vinterförvaras i hamnen får ha bottenfärg som innehåller TBT. Om du har en båt som är tillverkad 1995 eller tidigare måste du se till att båten blir TBT-mätt, och att den har godkända värden. Annars måste båtens saneras på godkänt sätt.

Du som köper en båt som inte är bottenmålad eller nyligen sanerad från TBT, överväg i första hand att tvätta botten med borste några gånger under säsongen i stället för att bottenmåla. Borsttvättar finns till exempel i Saltsjöbaden, Gustavsberg och Vaxholm. En mindre båt kan köras in på grunt vatten och skrubbas med borste. Anmäl dig gärna till Havstulpanvarningen, så vet du när det är dags att tvätta.

Du som vill bottenmåla måste använda godkänd färg, som inte får vara av blödande typ.

Avfallshantering

Allt miljöfarligt avfall får du som båtägare själv transportera till Hemmesta återvinningscentral. Hushållssopor tar du hem till din egen soptunna.

Båttoaletten kan du tömma på Bullandö marina.

Säkerhet

Båtsektionen har påbörjat ett systematiskt säkerhetsarbete och genomför regelbundna egenkontroller.

© Copyright 2021Älvsala Nya Tomtägareförening