Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Miljö & säkerhet

Miljö & säkerhet

Miljö

För Båtsektionen och hamnen gäller dessa Miljöregler och avfallsplan.

Det innebär bland annat att inga båtar som sjösätts eller vinterförvaras i hamnen får ha bottenfärg som innehåller TBT. Om du har en båt som är tillverkad 1995 eller tidigare måste du se till att båten blir TBT-mätt. Visar mätningen på en koncentration av TBT som överstiger 50 µg / cm2 så måste båten saneras på godkänt sätt.

Du som köper en båt som inte är bottenmålad eller nyligen sanerad från TBT, överväg i första hand att tvätta botten med borste några gånger under säsongen i stället för att bottenmåla. Borsttvättar finns till exempel i Saltsjöbaden, Gustavsberg och Vaxholm. En mindre båt kan köras in på grunt vatten och skrubbas med borste. Anmäl dig gärna till Havstulpanvarningen, så vet du när det är dags att tvätta.

Du som vill bottenmåla måste använda godkänd färg, som inte får vara av blödande typ.

Avfallshantering

Allt miljöfarligt avfall får du som båtägare själv transportera till Hemmesta återvinningscentral. Hushållssopor tar du hem till din egen soptunna.

Båttoaletten kan du tömma på Bullandö marina.

Egenkontroll

Båtsektionen har ett systematiskt arbete för egenkontroll som stöd för att verksamheten ska bedrivas säkert, miljövänligt och på ett sådant vis att lagar och föreskrifter efterlevs. Stommen i det arbetet är en årlig egenkontroll som följs upp i en åtgärdsplan.

Ett arbete pågår med att utveckla egenkontrollen och komplettera med rutiner och dokumentation i delar som saknas idag. Det arbete beräknas vara klart under 2022. Vi kommer succesivt att göra fler dokument tillgängliga via länkar i listan här nedan.

Egenkontrollen omfattar följande dokumentation:

 1. Egenkontroll av hamn för fritidsbåtar
  1.1. Åtgärdsplan kopplad till egenkontroll
 2. Besiktningsprotokoll och protokoll från egenkontroller av anordningar
  2.1. Besiktningsprotokoll bryggor
  2.2. Besiktningsprotokoll bryggor – dykbesiktning
  2.3. Egenkontroll mastkran
 3. Miljöplan
  3.1. Miljöregler – Utgår när fullständig miljöplan tagits fram, blir del av miljöplan
  3.2. Miljöplan – håller på att tas fram
 4. Avfallsplan
 5. Systematiskt brandskyddsarbete – saknas idag
 6. Arbetsmiljöplan
  6.1. Arbetsmiljöplan
  6.2. Checklista och handlingsplan Sjösättning och upptagning
  6.3. Övriga riskbedömningar och handlingsplaner – om behov av det finns
 7. Ordningsregler

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening