Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Sjösättning & vinteruppläggning

Sjösättning & vinteruppläggning

Sjösättning

Sjösättningen brukar vara i slutet av april eller början av maj. Datum meddelas i kalendariet här på webbplatsen samt i nyhetsbrev som skickas med e-post till alla båtägare.

Vid sjösättningen anlitas en inhyrd kranbil. Därför är det viktigt att alla kommer i tid och är väl förberedda. Alla båtägare som ska sjösätta sin båt ska vara med och arbeta under sjösättningsdagen.

Endast bokade båtar kan sjösättas under dagen. Rampen är avstängd och kan inte användas för egen sjösättning.

Mer detaljerad information skickas ut till de som är anmälda till sjösättning.

Båtupptagning på hösten

Upptagningen brukar vara i slutet av september. Datum meddelas i kalendariet här på webbplatsen samt i nyhetsbrev som skickas med e-post till alla båtägare.

Vid upptagningen anlitas en inhyrd kranbil. Därför är det viktigt att alla kommer i tid och är väl förberedda. Alla båtägare som ska ta upp sin båt ska vara med och arbeta med upptagningen.

Endast bokade båtar kan tas upp under dagen. Rampen är avstängd och kan inte användas för egen upptagning.

Mer detaljerad information skickas ut till de som är anmälda till upptagning.

På vinteruppläggningsplatsen

All pallning ska vara godkänd av hamnkapten. Du får inte tvätta båten med föreningens sommarvatten.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening