Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Protokoll från föreningsstämmor i ÄNT och ÄVF

Här finner du protokolen från föreningsstämmorna i ÄNT och ÄVF som hölls 28 april.

Protokoll

Styrelsen vill framföra sitt tack till alla medlemmar som via fullmakt, poströst eller på plats, bidrog till våra föreningars demokratiska beslutsprocess.

Vänligen Styrelsen,

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening