Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Älvsala Nya Båtklubbs (ÄNBK) konstituerande årsmöte

Den 12 maj höll ÄNBK sitt första årsmöte.

Här finner du protokollet från mötet!


Vänligen

Styrelsen för ÄNBK

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening