Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Kallelse till Älvsala Nya Båtklubbs ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening/Båtsektionen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för bildande av Älvsala Nya Båtklubb, söndag 2024-05-12 Kl 13 00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291.

Du hittar kallelse, dagordning mm här

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening