Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF)

Medlemmarna i ÄNT och ÄVF kallas härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 28 april 2023 kl 13.00 i Värmdö bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Avprickning från 12.30.

Dagordning och övrigt mötesmaterial finner du här

Välkomna!

Styrelserna för ANT och ÄVF

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening