Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Protokoll från extra föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening, 9 december 2023.

Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF) höll den 9 december 2023 extra föreningsstämmor och beslutade följande:

  • Förvaltningen av fastigheten Älvsala 1:1 förs över från ÄNT till Älvsala Vägförening, från 2024-01-01 och detta ska även gälla för 2023.
  • Verksamheten i Båtsektionen förs över till den nya båtklubben senast 2024-02-15.
  • ÄNT:s, ÄVF:s och den nya båtklubbens styrelser ges i uppdrag att förhandla och ingå de avtal som behövs.

52 fastigheter avlade röst. 23 fastigheter har varit närvarade vid mötet, 4 fastigheter har röstat genom fullmakter, 25 fastigheter har röstat genom poströstning.

Prokoll finns att läsa här

Vänligen Styrelsen

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening