Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Extra föreningsstämma lördag 9 dec kl. 15:00

Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening håller extra föreningsstämma lördagen den 9 december 2023 kl. 15.00 i Värmdö Bygdegård. Avprickning från kl 14.30.

Kallelse och möteshandlingar har stickats ut till medlemmarna via epost och brev. Detta finns oxå att finna här på hemsidan.

Mötet behandlar viktiga frågor som berör våra föreningars och därmed medlemmars, framtid. Medlemmar som inte kan närvara på mötet uppmanas göra sin röst hörd genom att poströsta eller rösta via fullmakt.

Vårt område är under stor förändring och ett högt valdeltagande är viktigt och en förutsättning för att säkerställa en god föreningsdemokrati!

Välkomna!

Styrelsen,

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening