Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter gällande föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening mejlar du till kontakt@alvsala.se. Meddelandet vidarebefordras till samtliga styrelsemedlemmar och återkoppling sker så snart som möjligt.

STYRELSEN 2018 (samma för båda föreningarna)
  • Torbjörn Andersson – ordförande
  • Ann-Mari Johansson – kassör
  • Monica Ekwall – ledamot
  • Marianne Magnusson – ledamot
  • Marie Eliasson – sekreterare
  • Madeleine Lundbäck – ledamot
  • Erling Norell – suppleant
  • Eleonor Bergström – suppleant
VATTEN

Vattenansvarig tillsynsman: Henry Olsson, Renmossevägen 4, mobil: 073-076 81 56.
Tillsynsman: Gert Goweeli, 076-188 83 60
E-post: vatten@alvsala.se

HAMN OCH BRYGGOR

Kontakta i första Christer Holmberg hand eller den bryggansvarige.

Läs mer om hamnen »

Vid frågor eller synpunkter angående hamnen/båtsektionen går det bra att mejla till hamnkapten@alvsala.se. Den adressen går både till hamnkaptenen, biträdande hamnkaptenen och ytterligare någon ur båtsektionen.

FACEBOOK

Föreningen har en Facebook-sida där vi informerar om stort och smått som rör vårt område. Kom med i gemenskapen via https://www.facebook.com/Alvsala.

Båtsektionen har en egen Facebooksida på https://www.facebook.com/alvsalahamn.

VALBEREDNING

Valberedningen består av Cecilia Fagerdalen och Bosse Samuelsson. De nås på valberedningen@alvsala.se.

Du som är medlem i föreningen kan väljas som ledamot eller suppleant till styrelsen. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet kontaktar du valberedningen. Kan du inte själv ingå i styrelsen, så kanske du känner någon som vill göra det. Alla krafter behövs i föreningen!

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT

Brott eller misstanke om brott anmäls i första hand till Polisen, 11414 eller vid brådskande ärende 112. För att föreningen ska hållas underrättad, meddela även till Karin Ljungdahl, grannsamverkan@alvsala.se.

Läs mer om grannsamverkan »

MARKVÅRD OCH TRÄDFÄLLNING

Svante Fransson, svantefransson@hotmail.se