Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Båtsektionens nyhetsbrev april

Våren verkar dröja med sin ankomst, men sjösättningen av våra båtar närmar sig med
stormsteg. Som vi längtat! Nedan finner ni lite information kring detta samt en del annat
också.

Förslag till årsstämman om förändring av hamnverksamheten

Förtydligande från Båtsektionen angående ÄNT:s årsstämma och ärende 16, Förslag från styrelsen och Båtsektionen om förändring av hamnverksamheten.

Båtsektionens styrelse är eniga med förslagets ambitioner om att det är angeläget att hitta en lösning där ÄNT:s styrelse i så stor utsträckning som det är möjligt avlastas frågor och ansvar som rör hamnverksamheten. Dock framgår det felaktigt att förslaget är gemensamt från de båda styrelserna. Båtsektionens styrelse står bakom förslaget i det mesta, men inte den del som innebär att förändringen ska träda i kraft redan från årsskiftet 2024. Den delen av förslaget omöjliggör en lösning där hamnverksamheten behålls inom ÄNT:s föreningen.

Båtsektionens styrelse anser att förslaget ska hålla öppet för olika alternativ på lösningar där också möjligheten att behålla verksamheten i föreningen ska kunna vara ett alternativ och att vi ska kunna fullfölja det som beslutet från årsstämman 2021 då samma fråga behandlades och föreningens medlemmar beslutade om att behålla verksamheten i föreningen.

Bryggansvarig sökes

Alla våra bryggor har en bryggansvarig som sköter om tillsynen av bryggorna och har kontakt med båtägarna vid behov. Inför denna säsong säker vi en ny person som kan vara ansvarig för C1- och C2-bryggan.

Kan du tänka dig att ställa upp som bryggansvarig eller vill veta mer om vad det innebär? Kontakta hamnkapten Ronny Pelizzoli på hamnkapten@alvsala.se eller 070-046 15 16.

Montering av Y-bommar 23 april

På grund av de väderförhållanden som varit har vi valt att flytta fram datumet för montering av resterande Y-bommar på A- och C1-bryggan. Arbetet kommer att utföras söndagen den 23 april. Vill du hjälpa till med monteringen och inte redan anmält dig att delta så kan du läsa mer om monteringen och anmäla dig här: Anmälan montering Y-bommar

Sjösättning

Lördagen den 13 maj är det sjösättning med kranbil i hamnen och området vid hamnplan. Detta innebär att upptagningsrampen kommer att vara avspärrad under dagen. Om upptagningen tar längre tid än planerat, så kan framkomligheten vara begränsad även under söndagen den 14 maj. Detta innebär att det inte går att använda rampen för egen upptagning under helgen och att det kan vara svårt att komma ner med bil till bryggorna.

Har du frågor om upptagningen kontakta hamnkapten på hamnkapten@alvsala.se eller 070-046 15 16.

Lätt att förtöja rätt

Inför sjösättningen vill vi påminna alla om att se över förtöjningsutrustning och ta del av informationen om vad du behöver tänka på när du ska förtöja din båt i vår hamn. Särskilt vill vi påminna om att det ej är tillåtet med schackel i metall för att fästa förtöjningslinor i beslag på bommar eller bryggor. Förtöjningslinor skall vara utrustade med någon form av ryckdämpning, men metallfjädrar är ej tillåtna. 

Det går bra att använda så kallade lättviktsschackel om du inte vill lägga tampen direkt i öglan på bryggan eller bommen. Använd ryckdämpning i gummi av olika slag eller förtöjningslinor med inbyggd ryckdämpning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring förtöjning i vår hamn, Regler för hamnen – Älvsala (alvsala.se)Vänliga hälsningar

Märkning med båtar, vaggor och vagnar QR-kod

Vi planerar införa ett QR-kodbaserat märksystem för båtar, vaggor, vagnar med mera. Nuvarande system med skyltar och väl synlig personinformation är inte lämpligt ur integritetsperspektiv och ur stöldskyddshänseende. Genom scanning av en QR kod kan endast båtägaren och Båtsektionens funktionärer se informationen. Systemet är utvecklat av Svenska Sjö och Näsbyvikens Båtklubb och är webbaserat.

Innan sjösättningen kommer vi att märka båtar, vaggor och vagnar som står på land. Vi kommer senare ta ställning till om vi även ska märka båtar som ligger vid våra bryggor.

Innan sjösättningen kommer du få mer information om hur du som båtägare kan använda systemet och vilka mer praktiska funktioner systemet ha

Under tiden kan ni titta på Svenska Sjös hemsida: Svenska Sjö Båtmärkning

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening