Protokoll från föreningsstämmor i ÄNT och ÄVF

Här finner du protokolen från föreningsstämmorna i ÄNT och ÄVF som hölls 28 april. Protokoll Styrelsen vill framföra sitt tack till alla medlemmar som via fullmakt, poströst eller på plats, bidrog till våra föreningars demokratiska beslutsprocess. Vänligen Styrelsen,

Kallelse till Älvsala Nya Båtklubbs ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening/Båtsektionen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för bildande av Älvsala Nya Båtklubb, söndag 2024-05-12 Kl 13 00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Du hittar kallelse, dagordning mm här

Extra föreningsstämma lördag 9 dec kl. 15:00

Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening håller extra föreningsstämma lördagen den 9 december 2023 kl. 15.00 i Värmdö Bygdegård. Avprickning från kl 14.30. Kallelse och möteshandlingar har stickats ut till medlemmarna via epost och brev. Detta finns oxå att finna här på hemsidan. Mötet behandlar viktiga frågor som berör våra föreningars och därmed medlemmars, framtid. […]

Vintervatten

Grundvattenpumpen i Liljevägens pumphus är f.n trasig och inlämnad på reparation, så för tillfället finns det endastvatten vid Renmossevägens pumphus där det oxå finns en tappkran påutsidan av huset. Vi jobbar på att ordna med tappställe vid pumphuset vid Bullandövägen. Vänligen, Vattenansvariga och Styrelsen

Avstängning av sommarvattnet vecka 43

Vattenansvariga meddelar att avstängning av sommarvattnet sker under v 43 med början måndag den 23/10. Vid frågor kontakta vatten@alvsala.se Vänligen Styrelsen

Sommarmöte och extra föreningsstämma!

Alla medlemmar är inbjudna till det traditionella sommarmötet och därtill extra föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening som hålls den 1 juli 2023 kl 11.00 på fotbollsplanen i Älvsala. Avprickning från 10.30. Då detta är ett möte som berör våra föreningars framtid är det viktigt att så många som möjligt röstar. De som […]