Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Sommarmöte och extra föreningsstämma!

Alla medlemmar är inbjudna till det traditionella sommarmötet och därtill extra föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening som hålls den 1 juli 2023 kl 11.00 på fotbollsplanen i Älvsala. Avprickning från 10.30.

Då detta är ett möte som berör våra föreningars framtid är det viktigt att så många som möjligt röstar. De som inte har möjlighet att närvara på plats kan i stället poströsta, eller lämna fullmakt.

Möteshandlingar, poströstsedlar, fullmakt samt ett meddelande från Valberedningen återfinns här

Tag gärna med något att sitta på och vatten att dricka om det är en varm dag.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening