Styrelsen

Styrelse i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening består av:

 • Torbjörn Andersson – ordförande webansvarig och kontakperson för vattenansvariga
 • Carl Johan Ljungström – ledamot och styrelsens kassör
 • Monica Ekwall – ledamot och informationsansvarig
 • Marianne Magnusson – ledamot och ansvarig för skog-, mark och miljö frågor
 • Madeleine Lundbäck – ledamot och styrelsens sekreterare
 • Eva Hasselqvist – ledamot och ansvarig för övriga anläggningar
 • Pa Lassfolk – ledamot och styrelsens kontaktperson för båtsektionen och ÄBK
 • Johan Agnell – ledamot och vägchef

ÖVRIGA MEDLEMMAR MED SÄRSKILT ANSVAR

 • Henry Olsson, vattenansvarig tillsynsman
 • Gert Goweeli, tillsynsman
 • Karin Ljungdahl, grannsamverkan

Båtsektionens ordförande Johan Henschen och hamnkapten Christer Holmberg är adjungerade till styrelsen i frågor som rör hamnen

Om du har frågor eller synpunkter gällande föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening nås de på e-post kontakt@alvsala.se.