Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Extra stämma för medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening kallas härmed till extra
föreningsstämma söndagen den 21 november 2021 kl 16.15 i Skärgårdskyrkan, Skärgårdsvägen 252.
Avprickning från 16.00.

Det är bara en fråga på agendan, och det är att vi nu har möjlighet att få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i vårt område redan innan detaljplanerna har vunnit laga kraft.

Representanter från VA-avdelningen på Värmdö kommun kommer att delta på mötet för att informera om hur det går till samt svara på frågor.

Detta är en viktig fråga för föreningen och medlemmarna och det är bra om så många som möjligt röstar. Du som inte kan eller vill närvara fysiskt på stämman har möjlighet att poströsta i stället, eller lämna fullmakt till någon granne. Fullmaktsblankett finns på hemsidan, under Föreningsstämmor. 

Kallelse och möteshandlingar finner du här

Fullmakt

Vänligen Styrelsen,

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening