Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Resultat från extra stämma ÄNT och ÄVF

Efter en kort inledning av styrelsen gjorde representanter från Värmdö kommun en uppskattad dragning om VA-utbyggnad samt svarade på medlemmarnas frågor. Därefter vidtog omröstning om styrelsens förslag att godkänna VA-utbyggnad innan detaljplanerna är klara.

Det blev en mycket tydlig majoritet för förslaget att Värmdö kommun genomför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp innan de nya detaljplanerna vunnit laga kraft, samt att stämman ger styrelsen mandat att teckna de avtal med Värmdö kommun som den föreslagna utbyggnaden förutsätter.

Vi kan också konstatera att vi inte haft så många röstande på någon stämma tidigare, under i varje fall de senaste tio åren. Med närvarande från medlemmar från 77 fastigheter, 14 fullmakter och 51 poströster är detta ett rekord, både i antal röstande och i enighet kring förslaget.

Protokoll ÄVF

Protokoll ÄNT

Vänligen Styrelsen,

Senaste inläggen

ÄLVSALA BOULECUP

Älvsalas sjunde boulecup gick av stapeln i mitten på juli. Trots ostadigt väder kom 12 härliga grannar och spelade den roliga kortleksboulen. För första gången

Läs mer »

ÄLVSALA BOULECUP

Älvsalas sjunde boulecup gick av stapeln i mitten på juli. Trots ostadigt väder kom 12 härliga grannar och spelade den roliga kortleksboulen. För första gången

Läs mer »

© Copyright 2022Älvsala Nya Tomtägareförening