Om området

Text som beskriver området i och kring föreningen.