Kalendarium

Viktiga datum 2021

Föreningsstämmor  24 April
Sjösättning 2 Maj
Städdag 8 Maj, om pandemiläget tillåter
Sommarmöte 3 Juli, om pandemiläget tillåter

Mer information om de olika evenemangen kommer separat. Listan fylls på med fler händelser framöver.