Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska det som kallas vardagsbrottslighet och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Grannsamverkan minskar brottsligheten

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa och Moderna Försäkringar, SSF Stöldskyddsföreningen, BRÅ, Sveriges Kommuner och Landsting, SABO, Hyresgästföreningen, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Mer information hos Brå

På Brå:s webbplats finns information om hur man kommer igång med grannsamverkan och vilka effekter det har. Brå har tagit fram informationen i samverkan med bland annat polisen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Brå har också information om andra trygghetsskapande åtgärder:
www.bra.se/bra/forebygga-brott/grannsamverkan.html

Mer information

På webbplatsen Samverkan mot brott finns det information om grannsamverkan när det gäller bostad, fordon och båt. Där hittar du även handfasta tips med checklistor för hur du kan agera för att undvika brott, själv och tillsammans med grannarna.
http://samverkanmotbrott.se/

Kontakt för grannsamverkan

Karin Ljungdahl är samordnare för grannsamverkan inom Älvsala Nya Tomtägareförening.

Karin Ljungdahl
Liljevägen 3
Tfn 073-517 61 69
E-post: grannsamverkan@alvsala.se

Kontakt polisen:
napo-varmdo.stockholm@polisen.se

Kontakter per område/väg

Liljevägen/Olivvägen: Karin Ljungdahl, 073 517 61 69

Spireavägen/Älvsalavägen: Stefanie Lange Scherbenske, 076 807 29 52

Myrtenv./Klubbvägen: Johan Henschen/Annika Andréasson, 073 716 71 12

Krokusvägen: Hans Alvin, 070 764 01 37

Björksalavägen/Bullandövägen: Arne Fredriksson, 070 626 04 10

Muskotvägen: Catharina Bolmer, 070 324 55 36

Murgrönsvägen: Gert Gowéeli, 076 188 83 60

Renmossevägen: Susanne Christiansen, 070 344 04 46

Nejlikevägen: Rolf Asplund, 08 571 461 62

Ormbunksvägen: Steven Andskär, 070 222 78 11