Midsommarfirande i Älvsala

Vi har en orkester på gång, så det enda som behövs är egentligen några som har möjlighet att ordna lite.
Vi ses hemma hos Staffan, Renmossevägen 27, för att planera, söndagen den 1 juni kl 14. Varmt välkomna.

Underhåll
Vi har en lista på åtgärder som ska utföras i området. (Se till höger.) Vi behöver dina synpunkter på vad som ska göras. Maila gärna till kontakt@alvsala.se. Beskriv även om du själv vill bidra med arbete eller arbetsledning.
/Svante Fransson, Styrelsens ansvarig för underhåll

Stort tack till alla medlemmar som deltog på städdagen. 48 st fastigheter var representerade och ca 60- 70 personer deltog. Tack ännu en gång för fin insats! Mvh Ordföranden.

Kommande vecka påbörjar vattenfall arbete med att lägga nya elkablar i vårt område (förbi smedjan till Östra Älvsala samt några av våra fastigheter intill smedjan). Arbetet beräknas hålla på till början på juli. Mvh Ordföranden

FÖRTYDLIGANDE runt ombildning till samfällighet. Lantmätarens presentation på årsmötet 2014 tog inte hänsyn till den utredning som presenterades 2006-03-24. Se denna länk. Där uppskattas kostnaden till ca 100 tusen kr. Dvs. ca 400 kr per fastighet. Det ska jämföras med vår möjlighet att vara en stark motpart, som samfällighet, vid införande av kommunalt vatten och avlopp. Vi kan sannolikt spara mellan 10000 och 50000 kr per fastighet.

Nästa steg mot samfällighet är att besluta om vilka gemensamma anläggningar en samfällighet ska förvalta, dvs. mark, vägar och vattenanläggningen. Det kan göras på sommarmötet 2014. Därefter kommer vi att begära in bindande offerter från Lantmäteri och andra leverantörer.

// Styrelsen 2014-05-04